Poslední příspěvky

Den s Policií ČR

Dne 24.4.2019 proběhl v mateřské škole preventivní den s Policií ČR. Děti si mohly vyzkoušet neprůstřelné vesty, podívat se do policejního vozu a s tiskovou mluvčí PČR si popovídaly o bezpečnosti, především v dopravě. Jak akce probíhala se můžete podívat v naší galerii

Velikonoční tvoření v MŠ

Dne 11.4.2019 jsme se sešli v mateřské škole v oddělení Kočiček u příležitosti tvoření s rodiči, tentokrát toho velikonočního.  Děti přichystaly pro své rodiče pohoštění a ne ledajaké. Jednohubky byly ozdobeny lučním kvítím a čaj byl uvařený z bylinek, které děti nasbíraly.  I když se nás  nesešlo zrovna moc, na atmosféře to nic nepokazilo a my všichni jsme si tvoření užili. Především tedy děti, jejichž úsměv a krásné výrobky si můžete prohlédnout v galerii.

Den s knihou – návštěva a čtení pohádky od dětí z druhé třídy ZŠ

V rámci měsíce března – měsíce knihy,  byla do mateřské školy pozvána druhá třída základní školy v Oloví. Děti z druhé třídy nám  přečetly několik krátkých pohádek a jako odměnou jim byla připravena  zábavná překážková dráha, kde plnily pohádkové úkoly. Do této aktivity se zapojily […]

Ochrana zdraví dětí v MŠ

Informace k zajištění ochrany zdraví dětí v MŠ   V souladu s ust. § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), má mateřská škola povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním […]

Třídní schůzky pouze pro předškoláky

Vážení rodiče,

dne 21.3.2019 od 14:00 proběhnou individuální třídní schůzky pro předškolní děti. V případě zájmu se nahlaste v oddělení předškoláků – Kočičky (velké děti), kde si s paní učitelkou upřesníte čas vaší návštěvy.

Schůzky se týkají pouze dětí nastupujících od září do 1. třídy ZŠ.

 

Vynášení Moreny

Na čtvrtek 7.3.2019 byla dětem připravena akce  vynášení Moreny.Děti se během týdne seznámily s tradicí Moreny, naučily se básničky k přivolání jara – “Zimo, zimo, táhni pryč”  a “Jaro ťuká na vrátka”a  vyráběly např. klíče k odemknutí  jarní brány. Jak jsme se se zimou rozloučili […]

Karneval – oddělení Myšičky

Take v oddělení Myšiček si děti užily karnevalové veselí.  Přesvědčit se můžete v naší galerii.

Zápis do mateřské školy

Vydávání a sběr přihlášek v budově mateřské školy, Radniční 31, Oloví 357 07 od 15. 4. 2019 do 30. 4. 2019.

Přijímací řízení:od 2. 5. – 7. 5. 2019

  • Rozhodnutí o přijetí budou oznámena zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam přijatých dětí (registračních čísel) bude zveřejněn na dveřích budovy MŠ a na webových stránkách ZŠ a MŠ dne 20. 5.2019.
  • Rozhodnutí o nepřijetí bude předáno osobně nebo bude doručeno poštou do vlastních rukou žadatele.
  • Při přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti.
  • Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, podle kapacity MŠ.
  • S účinností od 1. 9.2017 je zákonem stanoveno povinné předškolní vzdělávání, a to od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo 5 let věku.

Stanovená kriteria pro přijetí :

K zápisu na školní rok 2019/2020 stanovuje ředitelka školy tato pravidla pro přijetí dětí – přednostně budou umístěny děti:

a) Děti v posledním roce před zahájením školní docházky  – tj. děti nar. do 31. 8.2014 – povinná předškolní docházka

b) Děti nar. od 1. 9.2013 – 31. 8.2014 s trvalým pobytem ve školském obvodu Oloví

c) Děti, kterým bude povolen Odklad školní docházky pro školní rok 2019/2020

d) Trvalý pobyt ve školském obvodu Oloví

V Oloví 1. 3.2019, Mgr. Ivana Pečenková, ředitelka školy    

Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče a budoucí prvňáčci, dovolujeme si Vás pozvat k Zápisu do 1.třídy, který se koná dne 17. 4.2019 od 14:00 do 17:00 hodin v budově školy. Zapisovány budou děti narozené od 1. 9.2012 – 31. 8.2013 a děti po odkladu povinné školní docházky. Náhradní […]