Plakát k zápisu pro děti z Ukrajiny

plakát zápis UA

 

Zápis pro děti z Ukrajiny/ Зарахування дітей з України

Pro cizince, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny je stanoven  termín zápisu k předškolnímu  vzdělávání  školního roku 2023/2024, a to od 2.5.2023 do 9.5.2023 (8:00 hod. – 15:00 hod.)

Для іноземців, яким надано тимчасовий захист у Чеській Республіці у зв’язку зі збройним конфліктом на території України, термін зарахування до дошкільної освіти встановлюється з 2023/2024 навчального року, а саме 2.5.20223 – 9.5.2023 (8:00 hod. – 15:00 hod.)

 

Podle § 2 zákona č.67 / 2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným

konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, kdy pro zápis platí pravidla

podle § 34 odst. 2 zákona 561/2004 sb., školský zákon, se do mateřské školy přednostně přijímají děti:

Stanovená kriteria pro přijetí :

Děti narozené v posledním roce před zahájením školní docházky – tj. děti nar. od 1.9.2017 do 31. 8. 2018 – povinná předškolní docházka

Děti nar. od 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018 s trvalým pobytem ve školském obvodu Oloví

Děti, kterým bude povolen Odklad školní docházky pro školní rok 2023/2024

Trvalý pobyt ve školském obvodu Oloví

Předpokládaný počet přijímaných :16

 

Відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. Про заходи у сфері освіти у зв’язку зі збройними

конфлікт на території України, спричинений вторгненням військ Російської Федерації, коли діють правила реєстрації

Відповідно до частини 2 статті 34 Закону № 561/2004 Coll., Закону про освіту, діти приймаються до дитячого садка в першочерговому порядку:

 

Встановити критерії вступу:

Діти, народжені в останній рік перед початком школи – тобто діти, народжені. з 1.9.2017 по 31. 8. 2018 – обов’язкове відвідування дошкільного закладу

Народжені діти з 1 вересня 2017 року по 31 серпня 2018 року з постійним місцем проживання в шкільному районі Олові

Діти, яким буде дозволено Перенесення відвідування школи на 2023/2024 навчальний рік

Постійне місце проживання в шкільному районі Олові

Орієнтовна кількість дітей 16Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *