Zápis pro děti z Ukrajiny Зарахування дітей з України

Pro cizince, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny je stanoven  termín zápisu k předškolnímu  vzdělávání od školního roku 2022/2023, a to dne 8.6.2022 (8:00 hod. – 12:00 hod.)

  

Для іноземців, яким надано тимчасовий захист у Чеській Республіці у зв’язку зі збройним конфліктом на території України, термін зарахування до дошкільної освіти встановлюється з 2022/2023 навчального року, а саме 8.6.2022 (8:00 hod. – 12:00 hod.)

 

Podle § 2 zákona č.67 / 2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným
konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, kdy pro zápis platí pravidla
podle § 34 odst. 2 zákona 561/2004 sb., školský zákon, se do mateřské školy přednostně přijímají děti:

Stanovená kriteria pro přijetí :

Děti narozené v posledním roce před zahájením školní docházky – tj. děti nar. od 1.9.2016 do 31. 8. 2017 – povinná předškolní docházka
Děti nar. od 1. 9. 2016 – 31. 8. 2017 s trvalým pobytem ve školském obvodu Oloví
Děti, kterým bude povolen Odklad školní docházky pro školní rok 2022/2023
Trvalý pobyt ve školském obvodu Oloví

 

Відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. Про заходи у сфері освіти у зв'язку зі збройними
конфлікт на території України, спричинений вторгненням військ Російської Федерації, коли діють правила реєстрації
Відповідно до частини 2 статті 34 Закону № 561/2004 Coll., Закону про освіту, діти приймаються до дитячого садка в першочерговому порядку:

Встановити критерії вступу:

Діти, народжені в останній рік перед початком школи - тобто діти, народжені. з 1.9.2016 по 31. 8. 2017 - обов'язкове відвідування дошкільного закладу
Народжені діти з 1 вересня 2016 року по 31 серпня 2017 року з постійним місцем проживання в шкільному районі Олові
Діти, яким буде дозволено Перенесення відвідування школи на 2022/2023 навчальний рік
Постійне місце проживання в шкільному районі Олові


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *