Měsíc: Březen 2022

Divadelní představení O čarodějnici

Dne 10.3.2022 navštívil naši školku pan Pohoda. Původní představení Otesánek musel z důvodu nemoci partnerky nahradit představením O čarodějnici. I tak si děti divadlo velmi užily a v samotném představení si také zahrály. Podívat se můžete v naší galerii.

Plavecký výcvik dětí

Každé první pondělí v měsíci probíhá pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání plavecký výcvik. Na fotografie z jedné hodiny se můžete podívat v naší galerii.

Zápiš do mateřské školy na školní rok 2022/2023

plakát zápis

Základní škola a mateřská škola Oloví, příspěvková organizace,Smetanova 1, 357 07 Oloví

Zápis do MŠ  

Na stránkách školy i školky jsou volně stažitelné formuláře, které si vytisknete nebo si ho můžete vyzvednout v MŠ. Veškeré dotazy vám zodpoví paní zástupkyně na tel.: 775 315 491 nebo emailu: zsolovi@seznam.cz . Vyplněný a podepsaný formulář přinesete do budovy MŠPotvrzení od lékaře musí mít všechny děti, kromě předškoláků (pětiletých).

Přijímací řízení:

od 2. 5. – 6. 5. 2022, vždy od 8.00 do 15.00

  • Rozhodnutí o přijetí budou oznámena zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Registrační číslo vašeho dítěte obdržíte při zápisu. Seznam přijatých dětí registračních čísel) bude zveřejněn na dveřích budovy MŠ a na webových stránkách ZŠ a MŠ dne 20. 5.2022.
  • Rozhodnutí o nepřijetí bude předáno osobně nebo bude doručeno poštou do vlastních rukou žadatele.
  • Pro přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti.
  • Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, podle kapacity MŠ.
  • S účinností od 1. 9.2017 je zákonem stanoveno povinné předškolní vzdělávání, a to od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo 5 let věku.

Stanovená kriteria pro přijetí :

K zápisu na školní rok 2022/2023 stanovuje ředitelka školy tato pravidla pro přijetí dětí – přednostně budou umístěny děti:

  • Děti narozené v posledním roce před zahájením školní docházky  – tj. děti nar. od 1.9.2016 do 31. 8. 2017 – povinná předškolní docházka
  • Děti nar. od 1. 9. 2016 – 31. 8. 2017 s trvalým pobytem ve školském obvodu Oloví
  • Děti, kterým bude povolen Odklad školní docházky pro školní rok 2022/2023
  • Trvalý pobyt ve školském obvodu Oloví

 

V případě jakékoliv změny vás budeme neprodleně informovat.

 

Ivana Pečenková a kolektiv mateřské školy

 

01-Žádost-o-přijetí-dítěte-k-povinnému-předškolnímu-vzdělávání

01-Žádost-o-přijetí-dítěte-k-předškolnímu-vzdělávání

přihláška-ke-stravování

Dohoda-o-způsobu-a-délce-docházky-dítěte-do-mateřské-školy-Oloví

Karneval V MŠ

Dne 28.2.2022 se proměnila mateřská škola v pohádkovou říši. Děti se převlékly za různé pohádkové postavičky a užívaly si karnevalového veselí celé dopoledne. Byly pro ně připravené soutěže a nechyběla ani diskotéka. Všechny děti si tento den moc užily a na výběr fotek z celého