Zápis do mateřské školy – šk.rok 2021/2022

Základní škola a mateřská škola Oloví, příspěvková organizace

Smetanova 1, Oloví 357 07

________________________________________________________________________

 

Zápis do mateřské školy

Vydávání a sběr přihlášek v budově mateřské školy, Radniční 31, Oloví 357 07

od 12. 4. 2021 do 30. 4. 2021

Přijímací řízení:

od 3. 5. – 7. 5. 2021

  • Rozhodnutí o přijetí budou oznámena zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam přijatých dětí (registračních čísel) bude zveřejněn na dveřích budovy MŠ a na webových stránkách ZŠ a MŠ dne 21. 5.2021.
  • Rozhodnutí o nepřijetí bude předáno osobně nebo bude doručeno poštou do vlastních rukou žadatele
  • Při přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti.
  • Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, podle kapacity MŠ.
  • S účinností od 1. 9.2017 je zákonem stanoveno povinné předškolní vzdělávání, a to od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo 5 let věku.

 

Stanovená kriteria pro přijetí :

K zápisu na školní rok 2020/2021 stanovuje ředitelka školy tato pravidla pro přijetí dětí – přednostně budou umístěny děti:

  1. a) Děti v posledním roce před zahájením školní docházky  – tj. děti nar. do 31. 8.2016- povinná předškolní docházka
  2. b) Děti nar. od 1. 9.2015 – 31. 8.2016 s trvalým pobytem ve školském obvodu Oloví
  3. c) Děti, kterým bude povolen Odklad školní docházky pro školní rok 2021/2022
  4. d) Trvalý pobyt ve školském obvodu Oloví

 

V Oloví 26. 3.2021, Mgr. Bc. Ivana Pečenková, ředitelka školy                  Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *