Upozornění pro zákonné zástupce dětí

Provoz mateřské školy bude zahájen 18. 5. 2020 a bude platit dočasné omezení (do odvolání):

Provoz mateřské školy bude dočasně omezen, je určen především rodinám, které nemají jinou možnost jak zajistit dohled nad svými dětmi v době výkonu povolání. Do mateřské školy budou docházet pouze děti zaměstnaných rodičů tzn., že děti, jejichž alespoň jeden ze zákonných zástupců je nezaměstnaný, nebo je na MD nebo RD, nebo čerpá ošetřovné, nebudou v době omezeného provozu MŠ navštěvovat. Stejně tak nebudou MŠ navštěvovat děti s oslabenou imunitou, chronicky nemocné. Rodiče budou muset v případě, že budou MŠ vyzváni, doložit výše uvedené skutečnosti např. potvrzením zaměstnavatele nebo jiným prohlášením.

Pokud splňujete podmínky pro přijetí, oznamte nám prosím tuto skutečnost emailem: zsolovi@seznam.cz . Oznámení doplňte o tyto informace: čas příchodu a čas odchodu. Tyto informace jsou pro nás velmi důležité pro zajištění hygienických opatření a hladkého průběhu přijímání či předávání dětí. V příloze je zveřejněné Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

 

HYGIENICKÉ A BEZPEČNOSTÍ DOPORUČENÍ PRO ZABEZPEČENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouška, igelitový sáček)

 Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

 Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).

 Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

 Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady. Dle místních podmínek se skupiny dětí intervalově střídají nebo je určen oddělený prostor pro jednotlivé skupiny.

  1. Děti, u kterých bude při ranním filtru zjištěna zvýšená teplota nebo jiné příznaky virové infekce (např. kašel, bolest hlavy, slabost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) nebudou do mateřské školy přijaty! Měření teploty 2 x denně – ráno a v poledne – děti s naměřenou tělesnou teplotou vyšší než 37,3 °C budou předáni zákonnému zástupci
  2. Před příchodem do třídy si děti umyjí ruce mýdlem a použijí desinfekční gel
  3. Děti si nebudou nosit hračky z domova
  4. Provoz mateřské školy je omezený na 1 třídu – děti budou v 1 šatně, a to z důvodu usnadnění úklidu, dezinfekce, 2 – 3 děti u stolečku (nesedí vedle sebe)
  5. Doporučuje se organizovat aktivity tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ.
  6. Zákonný zástupce dítěte odevzdá podepsané „Čestné prohlášení a seznámení“


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *