Informace otevření MŠ a ZŠ

  1. Informace k otevření mateřské školy

Vážení rodiče, mateřskou školu otevřeme dne 18. 5. 2020. Školka ale nebude v běžném provozu a na kritériích ještě pracujeme a zveřejníme je nejpozději v pondělí 11. 5. 2020. Předpokládáme, že bude školka otevřena pouze pro děti pracujících rodičů a případně děti s povinnou předškolní docházkou (tedy děti, které v září nastoupí do první třídy.) Zjišťování zájmu tedy začne až po dokončení stanovení kritérií, nejpozději 11. 5. 2020.

  1. Informace k otevření základní školy pro žáky 1. stupně (první až pátá třída) dne 25. května 2020

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy svého dítěte do 18. 5. 2020. Všichni rodiče budou osloveni třídním učitelem, aby jim mohl zodpovědět případné dotazy. Rodič se v případě zájmu o školní docházku dítěte musí seznámit s přílohou Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, vyplnit ho, podepsat a odevzdat, nejlépe vložením do schránky školy. Čestné prohlášení nalezne zákonný zástupce žáka na www stránkách školy. Pokud nemáte možnost přílohu vytisknout, rádi vám formulář vydáme.

Po 25. 5. 2020 nelze již žádného nového žáka přijmout a zařadit do „zaběhlých“ skupin, složení skupin je neměnné po celou dobu do 30. 6. 2020. Žáci, kteří nenastoupí, budou pokračovat v online výuce.

Naše škola je připravena školu/„skupiny“ otevřít podle pokynů vydaných MŠMT ze dne 30. 4. 2020: Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020.

Organizační záležitosti:

Skupiny se začnou shromažďovat před školou, kde budou jednotliví žáci stát na barevných tečkách tak, aby byla splněna podmínka dodržování rozestupu 2 metry. Tečky nakreslíme v průběhu příštího týdne. (Například: První skupina se setká před školou v 7.45, kde si ji vyzvedne pedagogický pracovník. Druhá skupina se bude moct setkat před školou například až v 8.00 a vyzvedne si ji jejich pedagogický pracovník.) Děti musí mít na obličeji roušku.

Podle počtu přihlášených žáků, budou utvořeny zřejmě smíšené skupiny tvořené žáky z více ročníků (například 1. – 3. třída a 4. – 5. třída).

Ranní družina podle pokynů MŠMT není možná. Škola se otevře časem učeným pro první skupinu, v našem případě v 7.45 a výuka bude probíhat do 11.40. Skupiny budou odcházet ze školy opět s patnáctiminutovým odstupem.

Náhrada za školní družinu bude ukončena v 15.30.

Žáci budou moct chodit na oběd do školní jídelny. Strava bude určena pouze pro žáky přihlášené k docházce.

Ráno před vstupem do školy bude dětem každý den měřena teplota. (V případě zvýšené teploty, kašle, jiného příznaku akutní infekce dýchacích cest, bude kontaktován rodič, aby si své dítě neprodleně vyzvedl.)

Děti musí mít na den minimálně 2 roušky a igelitový pytlík na odkládání roušky. Oboje zajistí rodiče.

Všichni žáci i zaměstnanci školy budou nosit ve společných prostorách školy roušky (chodby, šatna, toalety).

V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku (pokud je zachován rozestup 2 metry). Pokud bude docházet k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.

 

  1. Žáci připravující se na přijímací zkoušky na střední školy mohou nastoupit od 11. 5. 2020

U žáků 9. ročníku, kteří se připravují na přijímací zkoušky, vyjádří zákonný zástupce zájem o docházku do školy do 7. 5. 2020. U deváťáků jde pouze o děti připravující se na přijímačky ke střednímu vzdělávání. Rodiče dětí, jichž se to týká, již byli kontaktováni.

Organizace přípravy na přijímací zkoušky: pondělí a středa – Český jazyk, úterý a čtvrtek – Matematika, a to vždy od 9.00 do 11.00. Učitel si v 9.00 vyzvedne žáky čekající na označených značkách před školou.Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *