Zápis do MŠ

Zápis do MŠ  (proběhne online formou)

Na stránkách školy i školky jsou volně stažitelné formuláře, které si vytisknete nebo si o něj zažádáte na tel.: 736 699 802 nebo emailu: pecenkova.ivana@seznam.cz a domluvíme se na způsobu předání.
Vyplněný a podepsaný ho vhodíte do schránky na budově základní školy. Prozatím nemusíte navštívit lékaře a odevzdáte ho bez potvrzení (předškoláci nepotřebují potvrzení vůbec). K potvrzení lékařem budete vyzváni, až to situace dovolí. JE NUTNÉ, ABYSTE DO PŘIHLÁŠKY UVEDLI SVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO.
Přijímací řízení:
od 4. 5. – 7. 5. 2020

Rozhodnutí o přijetí budou oznámena zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Registrační číslo vašeho dítěte vám pošleme na email, případně telefonicky dohodneme jeho způsob předání. Seznam přijatých dětí registračních čísel) bude zveřejněn na dveřích budovy MŠ a na webových stránkách ZŠ a MŠ dne 20. 5. 2020.

  • Rozhodnutí o nepřijetí bude předáno osobně nebo bude doručeno poštou do vlastních rukou žadatele.
  • Při přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti.
  • Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, podle kapacity MŠ.
  • S účinností od 1. 9. 2017 je zákonem stanoveno povinné předškolní vzdělávání, a to od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo 5 let věku.

Stanovená kriteria pro přijetí :

K zápisu na školní rok 2020/2021 stanovuje ředitelka školy tato pravidla pro přijetí dětí – přednostně budou umístěny děti:

  • Děti v posledním roce před zahájením školní docházky – tj. děti nar. do 31. 8. 2015 – povinná předškolní docházka,
  • děti nar. od 1. 9. 2014–31. 8. 2015 s trvalým pobytem ve školském obvodu Oloví,
  • děti, kterým bude povolen Odklad školní docházky pro školní rok 2020/2021,
  • s trvalým pobytem ve školském obvodu Oloví.

V případě jakékoliv změny vás budeme neprodleně informovat.

Důležité dokumenty:

01 Žádost o přijetí dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání

01 Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

přihláška ke stravování

Dohoda o způsobu a délce docházky dítěte do mateřské školy OlovíNapsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *