Archiv pro měsíc: Březen 2019

Ochrana zdraví dětí v MŠ

Informace k zajištění ochrany zdraví dětí v MŠ   V souladu s ust. § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), má mateřská škola povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním […]

Třídní schůzky pouze pro předškoláky

Vážení rodiče, dne 21.3.2019 od 14:00 proběhnou individuální třídní schůzky pro předškolní děti. V případě zájmu se nahlaste v oddělení předškoláků – Kočičky (velké děti), kde si s paní učitelkou upřesníte čas vaší návštěvy. Schůzky se týkají pouze dětí nastupujících od září do 1. třídy […]

Vynášení Moreny

Na čtvrtek 7.3.2019 byla dětem připravena akce  vynášení Moreny.Děti se během týdne seznámily s tradicí Moreny, naučily se básničky k přivolání jara – “Zimo, zimo, táhni pryč”  a “Jaro ťuká na vrátka”a  vyráběly např. klíče k odemknutí  jarní brány.

Jak jsme se se zimou rozloučili se můžete podívat v galerii.

 

Karneval – oddělení Myšičky

Take v oddělení Myšiček si děti užily karnevalové veselí.  Přesvědčit se můžete v naší galerii.

Zápis do mateřské školy

Vydávání a sběr přihlášek v budově mateřské školy, Radniční 31, Oloví 357 07 od 15. 4. 2019 do 30. 4. 2019. Přijímací řízení:od 2. 5. – 7. 5. 2019 Rozhodnutí o přijetí budou oznámena zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam přijatých dětí (registračních […]

Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče a budoucí prvňáčci,

dovolujeme si Vás pozvat k Zápisu do 1.třídy, který se koná dne 17. 4.2019 od 14:00 do 17:00 hodin v budově školy. Zapisovány budou děti narozené od 1. 9.2012 – 31. 8.2013 a děti po odkladu povinné školní docházky. Náhradní termín je stanoven na 24. 4.2019 od 14:00 – 16:00 hodin.

Těšíme se na Vás.

Kritérium pro přijetí: Trvalý pobyt ve školském obvodu.